เว็บบอร์ด - สำนัก อ.วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
สำนักอาจารย์วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์ ( Line: @VEERATEP โทรศัพท์. 09-2424-9900 )
สนใจบูชา/สอบถามข้อมูลวัตถุมงคล ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์วัตถุมงคล Line ไอดี: veeratep.amulet โทร: 09-2424-9900
เข้าชม: 2405|ตอบกลับ: 3

บทสวดพระมหาจักรพรรดิ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 6Rank: 6

โพสต์เมื่อ 8-10-2011 13:38:34 |แสดงทั้งหมด
บทสวดพระมหาจักรพรรดิ
เป็นบทสวดที่เรียบเรียงมาจาก “ชมพูปติสูตร” ในตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตรพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพื่อกำราบทิฐิมานะของพญาชมพูบดีพระมหากษัตริย์ผู้มากด้วยอิทธิฤทธิ์ โดยผู้ที่แต่งพระคาถาบทนี้คือหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญ คาถาจักรพรรดิ บทนี้เป็นพระคาถาหลักที่หลวงปู่ดู่ใช้ในการรวมบารมีแผ่ช่วยเหลือภพภูมิและใช้ในการอธิษฐานปลุกเสกพระเครื่องทุกชนิดของท่าน
การสวดครั้งหนึ่งมีอานิสงค์แผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุแผ่บุญไปทั่วถึงสรรพสัตว์ตลอดจนเทวดาประจำตัวเรา ญาติมิตร เพื่อนฝูง ครอบครัวเจ้ากรรมนายเวรบทสวดพระมหาจักรพรรดินี้เป็นการสวดไหว้พระพุทธเจ้าทั่วทั้งหมดตลอดจนถึงพระธรรมและพระโพธิสัตว์เจ้าพระอริยสงฆ์ทั้งมวล รวมถึงน้อมนำกำลังของเทพพรหม พระอริยะเจ้า พระเจ้าจักรพรรดิทุกพระองค์ พระมหาโพธิสัตว์ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคต มาอารธนารวมเข้าที่กายใจอัญเชิญเข้าตัวป้องกันภัยมีการกล่าวถึงพระสีวลีเป็นมหาโชคมหาลาภและบทนี้มีพลังงานอย่างยิ่งในการเจริญกรรมฐานหากสวดบทนี้สามารถอธิษฐานเรื่องราวที่ขัดข้องให้ผ่านพ้นไปอย่างทะลุปรุโปร่ง
ทุกๆวัน ในเวลา ๒๐.๓๐ น.หลวงตาม้า(ลูกศิษย์หลวงปู่ดู่ที่ยังดำรงค์ขันธ์อยู่)และศิษย์ทั้งหมดจะร่วมสวดมนต์บทนี้ เพราะเป็นช่วงที่เปิดทั้งสามโลกธาตุให้สื่อถึงกันได้หมดเทพพรหมทั่วแสนโกฏิจักรวาล จะร่วมกันสวดบทนี้ ในช่วงนี้แม้แต่ไฟนรกก็ดับชั่วคราว

คำอัญเชิญภพภูมิ

ลูกขอตั้งสัจจะอธิษฐานกราบขออาราธนาเมตตาบารมีรวมหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดู่ขอหลวงปู่ได้โปรดมีเมตตา อารธนาบารมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์บารมีรวมพระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลายโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ ท่านอันเป็นที่สุดบารมีรวมหลวงตาม้าเป็นต้น
ขอบารมีหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำ ภพภูมิต่างๆทั้งหลายในทั่วทั้ง3 แดนโลกธาตุอันประกอบไปด้วยเทพ6 ชั้นพรหม20 ชั้นเทพพรหมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรโดยทั่วทั้งหมื่นแสนโกฎิจักรวาลเทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่หลวงตาม้าเทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต ท่านปู่พระอินทร์เจ้าฟ้าท่านท้าวจตุมหาราชทั้ง4 พระยายมราชพร้อมด้วยบริวารทั้งหมดพระศรีสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์วีรบุรษและวีรสตรีทั้งหลาย ที่คอยปกป้องรักษาแผ่นดินสยามโอปาติกะทั้งหลายพระฤาษีและดาบสทั้งหลายศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆจังหวัดพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระราหูวราหก เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณีแม่พระคงคาพระเพลิง พระพาย พระพิรุณพระยายมราชพร้อมบริวารพญาครุฑ-พญานาคพร้อมด้วยบริวาร คนธรรณ์ชาวเมืองลับแลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยไปอธิษฐานไว้ขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำท่านทั้งหลายมาร่วมสวดบทพระมหาจักรพรรดิพร้อมกันกับพวกข้าพเจ้า ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเถิด

Rank: 6Rank: 6

โพสต์เมื่อ 8-10-2011 13:40:14 |แสดงทั้งหมด
                                                            บทบูชาพระ


พุทธัง ชีวิตตัง เมปูเชมิ


ธัมมัง ชีวิตตัง เมปูเชมิ


สังฆัง ชีวิตตัง เมปูเชมิ
กราบพระ ๖ครั้ง


พุทธัง วันทามิ(กราบ) ธัมมัง วันทามิ(กราบ)สังฆัง วันทามิ(กราบ)

ครูอุปัชฌาย์อาจาริยคุณัง วันทามิ(กราบ) มาตาปิตุคุณังวันทามิ(กราบ) พระไตรสิกขาคุณัง วันทามิ(กราบ)


                                                   บทสมาทานศีล๕


นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(๓ ครั้ง)


พุทธัง สรณัง คัจฉามิ


ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ


สังฆัง สรณัง คัจฉามิ


ทุติยัมปิ พุทธัง สรณังคัจฉามิ


ทุติยัมปิ ธัมมัง สรณังคัจฉามิ


ทุติยัมปิ สังฆัง สรณังคัจฉามิ


ตะติยัมปิ พุทธัง สรณังคัจฉามิ


ตะติยัมปิ ธัมมัง สรณังคัจฉามิ


ตะติยัมปิ สังฆัง สรณังคัจฉามิ


ปาณาติปาตา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ


อทินนาทา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ


อพรัมจริยา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ


มุสาวาทา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ


สุราเมรยะ มัชชปมาทัฎฐานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ


อิมานิ ปัญจสิกขา ปทานิ สมาธิยามิ(๓ครั้ง)


สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะโภคะสัมปทา


สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธะเย

Rank: 6Rank: 6

โพสต์เมื่อ 8-10-2011 13:41:56 |แสดงทั้งหมด
                                                       บทอาราธนาพระ


นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(๓ ครั้ง)


พุทธัง อาราธนานังกะโรมิ


ธัมมัง อาราธนานังกะโรมิ


สังฆัง อาราธนานังกะโรมิ
                                                         คาถาหลวงปู่ทวด


น้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวดแล้วว่าคาถาดังนี้


นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา (๓ครั้ง)
                                                                 คาถาหลวงปู่ดู่


น้อมระลึกถึงหลวงปู่ดู่แล้วว่าคาถาดังนี้


นะโม โพธิสัตโต พรหม ปัญโญ (๓ครั้ง)
                                                       บทขอขมาพระรัตนตรัย


โยโทโส โมหะจิตเต นะพุทธัสมิง ปาปะกะโตมะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ


โยโทโส โมหะจิตเต นะธัมมัสมิง ปาปะกะโตมะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ


โยโทโส โมหะจิตเต นะสังฆัสมิง ปาปะกะโตมะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ
                                                   บทสวดมหาจักรพรรดิ


นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ(๓ ครั้ง)


*สวดตามกำลังวัน อาทิตย์ ๖, จันทร์ ๑๕, อังคาร ๘, พุธ ๑๗, พฤหัส ๑๙, ศุกร์ ๒๑, เสาร์ ๑๐


นะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณ

มณีนพรัตน์สีสะหัสสะสุธรรมา

พุทโธ ธัมโม สังโฆยะธาพุทโมนะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีธานัง วะรังคันธังสีวลีจะมหาเถรัง
อะหังวันทามิทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโยอะหังวันทามิสัพพะโส
พุทธะ ธัมมะสังฆะปูเชมิ

Rank: 6Rank: 6

โพสต์เมื่อ 8-10-2011 13:42:49 |แสดงทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย heretumz เมื่อ 8-10-1111 13:43

                                        บทอัญเชิญพระเข้าตัว (แผ่เมตตา)


สัพเพพุทธา สัพเพธัมมาสัพเพสังฆา

พะลัปปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลัง

อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิสัพพะโส(สวด ๕ จบ)


พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิ

(ให้อธิษฐานจิตแผ่บุญไปทั้งสามโลกธาตุ ภพภูมิทั้งหมดทั้งมวลบิดามารดา ญาติ เจ้ากรรมนายเวร ฯลฯ และส่งวิญญาณทั้งหลาย)

                                             คำอธิษฐาน ฝึกจิตเร่งสมาธิเร่งนิมิต

ข้าพเจ้า ......(นามของท่าน)...ผู้เป็นข้ารับใช้แห่งพระพุทธองค์ขอนอบน้อมและน้อมนำบารมีแห่งพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยบุคคลทุกชั้นภูมิพระโพธิสัตว์และพระบรมมหาจักรพรรดิ ตั่งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคตครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบ ๆกันมาโดยมีบารมีรวมของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญเป็นที่สุดขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขึ้นสู่ภาวะ พระกรรมฐานทั้ง40 ทัศ พระปิติทั้ง5 และวิปัสสนาญาณทั้ง9 ขอพระกรรมฐานทั้ง40 ทัศ พระปิติทั้ง5 และวิปัสสนาญาณทั้ง9 จงมาบังเกิดปรากฏในกายทวาร ในวจีทวารในมโนทวาร ของข้าพระพุทธเจ้า ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

.......ขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้า ขึ้นสู่ภาวะเมฆจิต สามารถกำหนดจิตรู้ภาวะการณ์ต่างๆทั้งเหตุ ผล อดีต อนาคต และปัจจุบันได้ทุกขณะจิตที่ปรารถนาจะรู้เมื่อรู้แล้วขอให้เห็นภาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใสและพยากรณ์ได้ตามความเป็นจริงทุกๆประการเหตุที่จะพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้รู้เหตุนั้นโดยมิต้องกำหนดจิตแม้แต่ประการใด ณกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก : เวปพลังจิตครับ
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

กุมารทอง|ดูจิตกุมารทอง|วัตถุมงคล อ.วีรเทพ|ข้อความล้วน|เว็บบอร์ด - สำนัก อ.วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์

GMT+7, 14-2-2016 21:26 , Processed in 0.093682 second(s), 15 queries .

Copyright @ Veeratep.com

Webmaster: veeratep.com[at]gmail.com

TOP